ACTIVITY REPORT


หัวข้อข่าวกิจกรรม รดน้ำ ดำหัว ผู้ใหญ่ในบริษัท เอ พี แอน อี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายละเอียดทางพนักงานและผู้บริหาร ของบริษัท เอ พี แอนด์ อี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรม รดน้ำ ขอพร ผู้หลักผู้ใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันของทุกปี คือประเพณีสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย


กลับหน้าข่าว Acitivity Report